रामकुटी (Ramkuti)

रामकुटी (ramkuti) 

Followers: 1     Likes:

Created By:Shrikant Borkar


राम कुटी पॉडकॉस्ट विविध प्रकारचे स्तोत्र साठी आहे ही स्तोत्रे राम रक्षा व्हाट्सअप ग्रुप मधील साधकांच्या आवाजात आहे. Join Telegram group https://t.me/+2B4YTIfT--BiMWZl

  1. रामरक्षा
रामरक्षा
  2. श्री अन्नपूर्णा स्तोत्र
श्री अन्नपूर्णा स्तोत्र
  3. रामरक्षा (सौ आशाताई जावकर)
रामरक्षा (सौ आशाताई जावकर)
  4. आत्मषट्क
आत्मषट्क
  5. रामाष्टक
रामाष्टक
  6. लिंगाष्टकम् (Lingaashtkam)
लिंगाष्टकम् (Lingaashtkam)
  7. श्री मधुराष्टकम्
श्री मधुराष्टकम्
  8. श्री देवी सप्तशती संस्कृत श्लोक (१ते५६) संपुर्ण.
श्री देवी सप्तशती संस्कृत श्लोक (१ते५६) संपुर्ण.
  9. पांडुरंगाष्टकम्
पांडुरंगाष्टकम्
  10. पावनभिक्षा
पावनभिक्षा
  11. रामनाम-मनोगत Ramnam
रामनाम-मनोगत Ramnam
  12. श्री रुद्राष्टकम्
श्री रुद्राष्टकम्
  13. श्री देवी सप्तशती अग्रला स्तोत्र! (संपुर्ण 0025)
श्री देवी सप्तशती अग्रला स्तोत्र! (संपुर्ण 0025)
  14. श्री दुर्गा सप्तशती कीलक स्तोत्र
श्री दुर्गा सप्तशती कीलक स्तोत्र
  15. श्रीकृष्णाष्टकम्
श्रीकृष्णाष्टकम्
  16. श्री तान्त्रोक्त रात्रि सुक्तम्
श्री तान्त्रोक्त रात्रि सुक्तम्
  17. रामरक्षा (वीणाताई)
रामरक्षा (वीणाताई)
  18. रामाष्टक (वीणा ताई)
रामाष्टक (वीणा ताई)
  19. ॐ गुर्वष्टकम्
ॐ गुर्वष्टकम्
  20. महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र (Mahishasur mardini Strotra)
महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र (Mahishasur mardini Strotra)
  21. कालभैरव‌अ‌‌ष्टक
कालभैरव‌अ‌‌ष्टक
  22. श्री पुरुषसुक्त
श्री पुरुषसुक्त
  23. लिंगाष्टकम् (वीणा ताई)
लिंगाष्टकम् (वीणा ताई)
  24. कालभैरवाष्टक (वीणा ताई)
कालभैरवाष्टक (वीणा ताई)
  25. पांडुरंगअष्टक (सौ. कोमल ताई)
पांडुरंगअष्टक (सौ. कोमल ताई)
  26. मेधा सूक्त (सौ प्रज्ञा ताई)
मेधा सूक्त (सौ प्रज्ञा ताई)
  27. श्री हनुमान चालीसा
श्री हनुमान चालीसा
  28. श्री मेधा सूक्त (सौ मीनाक्षीताई )
श्री मेधा सूक्त (सौ मीनाक्षीताई )
  29. श्री सदगुरू ज्ञानदेवाष्टकं
श्री सदगुरू ज्ञानदेवाष्टकं
  30. राम को देखकर जनकनंदिनी
राम को देखकर जनकनंदिनी
  31. शबरी गीत
शबरी गीत
  32. बिल्वाष्टक
बिल्वाष्टक
  33. श्री विष्णु सहस्र नाम ( श्री आपटे काका)
श्री विष्णु सहस्र नाम ( श्री आपटे काका)
  34. श्री दत्तमाला मंत्र
श्री दत्तमाला मंत्र
  35. श्री दत्तात्रेय स्तोत्र
श्री दत्तात्रेय स्तोत्र
  36. करुणा त्रिपदी
करुणा त्रिपदी
  37. श्री दत्तात्रेयशरणाष्टक
श्री दत्तात्रेयशरणाष्टक
  38. कौसल्येचा राम Smt. Sunita kaulgud.
कौसल्येचा राम Smt. Sunita kaulgud.
  39. अच्युताष्टकम्
अच्युताष्टकम्
  40. श्री गणपती अथर्वशीर्ष
श्री गणपती अथर्वशीर्ष
  41. प्रारब्ध
प्रारब्ध
  42. पसायदान
पसायदान
  43. श्री राम स्तुति. Ramstuti
श्री राम स्तुति. Ramstuti
  44. श्री रामस्तुती (डॉ संगीता ताई)
श्री रामस्तुती (डॉ संगीता ताई)
  45. रामा रघुनंदना (सेजारती)
रामा रघुनंदना (सेजारती)
  46. प्रमाण
प्रमाण
  47. शिवमहीम्न स्तोत्र
शिवमहीम्न स्तोत्र
  48. तू माझा यजमान रामा आणि हि राम नाम नौका भवसागरी तराया (भैरवी)
तू माझा यजमान रामा आणि हि राम नाम नौका भवसागरी तराया (भैरवी)
  49. श्री सद् गुरू प्रार्थना
श्री सद् गुरू प्रार्थना
  50. श्रीगुरुपादुकाष्टक
श्रीगुरुपादुकाष्टक
  51. सौंदर्य लहरी
सौंदर्य लहरी
  52. ।। शरीरी वसे रामायण ।। सौ. मनीषाताई घाडगे
।। शरीरी वसे रामायण ।। सौ. मनीषाताई घाडगे
  53. रामरक्षा
रामरक्षा
  54. कल्याण करी रामराया
कल्याण करी रामराया
  55. येरे येरे माझ्या रामराया
येरे येरे माझ्या रामराया
  56. पावन भिक्षा (समर्थ रामदास चौपदी) कोमळ वाचा दे रे राम
पावन भिक्षा (समर्थ रामदास चौपदी) कोमळ वाचा दे रे राम
  57. गुरु बिन कौन बतावे बाट
गुरु बिन कौन बतावे बाट
  58. शिवजीं ची आरती
शिवजीं ची आरती
  59. जिस माला में राम नही ओ माला किस काम की?
जिस माला में राम नही ओ माला किस काम की?
  60. आदित्य हृदय स्तोत्र
आदित्य हृदय स्तोत्र
  61. रामरक्षा (Ramraksha) गुरु ताई सौ मेघा ताई
रामरक्षा (Ramraksha) गुरु ताई सौ मेघा ताई
  62. अध्यात्माचा पत्ता
अध्यात्माचा पत्ता
  63. रामरक्षा ( रामकुटी प्रस्तुत)
रामरक्षा ( रामकुटी प्रस्तुत)
  64. राम करील सांभाळ !! वैशाखाचा फुलू दे वणवा
राम करील सांभाळ !! वैशाखाचा फुलू दे वणवा
  65. नवग्रह स्तोत्र
नवग्रह स्तोत्र
  66. ||शिव पंचाक्षर स्तोत्र मंत्र||
||शिव पंचाक्षर स्तोत्र मंत्र||
  67. याजसाठी केला होता अट्‍टहास । शेवटचा दिस गोड व्हावा ॥१॥
याजसाठी केला होता अट्‍टहास । शेवटचा दिस गोड व्हावा ॥१॥
  68. रंग
रंग
  69. II आवडीने भावे हरि नाम घेसी ll संत एकनाथ महाराज
II आवडीने भावे हरि नाम घेसी ll संत एकनाथ महाराज
  70. खारू ताई ची मदत
खारू ताई ची मदत
  71. श्रावणबाळ
श्रावणबाळ
  72. वाल्मिकीं ऋषी मुनी
वाल्मिकीं ऋषी मुनी
  1. रामरक्षा
रामरक्षा
  3. रामरक्षा (सौ आशाताई जावकर)
रामरक्षा (सौ आशाताई जावकर)
  5. रामाष्टक
रामाष्टक
  7. श्री मधुराष्टकम्
श्री मधुराष्टकम्
  9. पांडुरंगाष्टकम्
पांडुरंगाष्टकम्
  11. रामनाम-मनोगत Ramnam
रामनाम-मनोगत Ramnam
  13. श्री देवी सप्तशती अग्रला स्तोत्र! (संपुर्ण 0025)
श्री देवी सप्तशती अग्रला स्तोत्र! (संपुर्ण 0025)
  15. श्रीकृष्णाष्टकम्
श्रीकृष्णाष्टकम्
  17. रामरक्षा (वीणाताई)
रामरक्षा (वीणाताई)
  19. ॐ गुर्वष्टकम्
ॐ गुर्वष्टकम्
  21. कालभैरव‌अ‌‌ष्टक
कालभैरव‌अ‌‌ष्टक
  23. लिंगाष्टकम् (वीणा ताई)
लिंगाष्टकम् (वीणा ताई)
  25. पांडुरंगअष्टक (सौ. कोमल ताई)
पांडुरंगअष्टक (सौ. कोमल ताई)
  27. श्री हनुमान चालीसा
श्री हनुमान चालीसा
  29. श्री सदगुरू ज्ञानदेवाष्टकं
श्री सदगुरू ज्ञानदेवाष्टकं
  31. शबरी गीत
शबरी गीत
  33. श्री विष्णु सहस्र नाम ( श्री आपटे काका)
श्री विष्णु सहस्र नाम ( श्री आपटे काका)
  35. श्री दत्तात्रेय स्तोत्र
श्री दत्तात्रेय स्तोत्र
  37. श्री दत्तात्रेयशरणाष्टक
श्री दत्तात्रेयशरणाष्टक
  39. अच्युताष्टकम्
अच्युताष्टकम्
  41. प्रारब्ध
प्रारब्ध
  43. श्री राम स्तुति. Ramstuti
श्री राम स्तुति. Ramstuti
  45. रामा रघुनंदना (सेजारती)
रामा रघुनंदना (सेजारती)
  47. शिवमहीम्न स्तोत्र
शिवमहीम्न स्तोत्र
  49. श्री सद् गुरू प्रार्थना
श्री सद् गुरू प्रार्थना
  51. सौंदर्य लहरी
सौंदर्य लहरी
  53. रामरक्षा
रामरक्षा
  55. येरे येरे माझ्या रामराया
येरे येरे माझ्या रामराया
  57. गुरु बिन कौन बतावे बाट
गुरु बिन कौन बतावे बाट
  59. जिस माला में राम नही ओ माला किस काम की?
जिस माला में राम नही ओ माला किस काम की?
  61. रामरक्षा (Ramraksha) गुरु ताई सौ मेघा ताई
रामरक्षा (Ramraksha) गुरु ताई सौ मेघा ताई
  63. रामरक्षा ( रामकुटी प्रस्तुत)
रामरक्षा ( रामकुटी प्रस्तुत)
  65. नवग्रह स्तोत्र
नवग्रह स्तोत्र
  67. याजसाठी केला होता अट्‍टहास । शेवटचा दिस गोड व्हावा ॥१॥
याजसाठी केला होता अट्‍टहास । शेवटचा दिस गोड व्हावा ॥१॥
  69. II आवडीने भावे हरि नाम घेसी ll संत एकनाथ महाराज
II आवडीने भावे हरि नाम घेसी ll संत एकनाथ महाराज
  71. श्रावणबाळ
श्रावणबाळ
  2. श्री अन्नपूर्णा स्तोत्र
श्री अन्नपूर्णा स्तोत्र
  4. आत्मषट्क
आत्मषट्क
  6. लिंगाष्टकम् (Lingaashtkam)
लिंगाष्टकम् (Lingaashtkam)
  8. श्री देवी सप्तशती संस्कृत श्लोक (१ते५६) संपुर्ण.
श्री देवी सप्तशती संस्कृत श्लोक (१ते५६) संपुर्ण.
  10. पावनभिक्षा
पावनभिक्षा
  12. श्री रुद्राष्टकम्
श्री रुद्राष्टकम्
  14. श्री दुर्गा सप्तशती कीलक स्तोत्र
श्री दुर्गा सप्तशती कीलक स्तोत्र
  16. श्री तान्त्रोक्त रात्रि सुक्तम्
श्री तान्त्रोक्त रात्रि सुक्तम्
  18. रामाष्टक (वीणा ताई)
रामाष्टक (वीणा ताई)
  20. महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र (Mahishasur mardini Strotra)
महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र (Mahishasur mardini Strotra)
  22. श्री पुरुषसुक्त
श्री पुरुषसुक्त
  24. कालभैरवाष्टक (वीणा ताई)
कालभैरवाष्टक (वीणा ताई)
  26. मेधा सूक्त (सौ प्रज्ञा ताई)
मेधा सूक्त (सौ प्रज्ञा ताई)
  28. श्री मेधा सूक्त (सौ मीनाक्षीताई )
श्री मेधा सूक्त (सौ मीनाक्षीताई )
  30. राम को देखकर जनकनंदिनी
राम को देखकर जनकनंदिनी
  32. बिल्वाष्टक
बिल्वाष्टक
  34. श्री दत्तमाला मंत्र
श्री दत्तमाला मंत्र
  36. करुणा त्रिपदी
करुणा त्रिपदी
  38. कौसल्येचा राम Smt. Sunita kaulgud.
कौसल्येचा राम Smt. Sunita kaulgud.
  40. श्री गणपती अथर्वशीर्ष
श्री गणपती अथर्वशीर्ष
  42. पसायदान
पसायदान
  44. श्री रामस्तुती (डॉ संगीता ताई)
श्री रामस्तुती (डॉ संगीता ताई)
  46. प्रमाण
प्रमाण
  48. तू माझा यजमान रामा आणि हि राम नाम नौका भवसागरी तराया (भैरवी)
तू माझा यजमान रामा आणि हि राम नाम नौका भवसागरी तराया (भैरवी)
  50. श्रीगुरुपादुकाष्टक
श्रीगुरुपादुकाष्टक
  52. ।। शरीरी वसे रामायण ।। सौ. मनीषाताई घाडगे
।। शरीरी वसे रामायण ।। सौ. मनीषाताई घाडगे
  54. कल्याण करी रामराया
कल्याण करी रामराया
  56. पावन भिक्षा (समर्थ रामदास चौपदी) कोमळ वाचा दे रे राम
पावन भिक्षा (समर्थ रामदास चौपदी) कोमळ वाचा दे रे राम
  58. शिवजीं ची आरती
शिवजीं ची आरती
  60. आदित्य हृदय स्तोत्र
आदित्य हृदय स्तोत्र
  62. अध्यात्माचा पत्ता
अध्यात्माचा पत्ता
  64. राम करील सांभाळ !! वैशाखाचा फुलू दे वणवा
राम करील सांभाळ !! वैशाखाचा फुलू दे वणवा
  66. ||शिव पंचाक्षर स्तोत्र मंत्र||
||शिव पंचाक्षर स्तोत्र मंत्र||
  68. रंग
रंग
  70. खारू ताई ची मदत
खारू ताई ची मदत
  72. वाल्मिकीं ऋषी मुनी
वाल्मिकीं ऋषी मुनी

Latest Podcasts

Looking for new & fresh podcasting content? Check out our latest podcast galley.

top